Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) (dalej zwane „RODO”) – przekazujemy Państwu następujące informacje: 

 1. Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Piotr Banasik, prowadzący działalność pod nazwą: „Banasik Piotr Auto-Banasik”

 1. Gryfitów 4, 43-600 Jaworzno

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi mogą się Państwo kontaktować z nami:

 • pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • korespondencyjnie na adres: ul. Gryfitów 4, 43-600 Jaworzno
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane:

 • w celu realizacji umów zawieranych z klientami, a także z kontrahentami świadczącymi usługi na rzecz Administratora w zakresie m.in. umów cesji, umów najmu pojazdów zastępczych z poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych, umów najmu pojazdów zastępczych zawieranych z innymi osobami fizycznymi, umów holowania, umów o świadczenie usług w zakresie napraw pojazdów oraz innych, w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej w związku z zawarciem oraz wykonaniem tychże umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu prowadzenia negocjacji i innych działań przed zawarciem ww. umów w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej na podstawie Państwa żądania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej poprzez przesyłanie informacji handlowej oraz odpowiedź na Państwa zapytanie złożone przy użyciu formularzu kontaktowego na stronie internetowej Administratora - na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu archiwizacji po wykonaniu ww. umów, w związku z wykonaniem obowiązku prawnego nałożonego na Administratora z tytułu zawarcia umów – tj. obowiązku wynikającego z prawa podatkowego, w szczególności z art. 32 ustawy Ordynacja podatkowa oraz z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią – tj. przetwarzanie może nastąpić w zakresie niezbędnym:
 • w celu analitycznym, aby dokonywać lepszego doboru usług dla potrzeb klientów, poprawy obsługi klienta
 • w celu oferowania bezpośrednio usług w ramach marketing-u bezpośredniego w zakresie m.in. najmu samochodów zastępczych, umów cesji, umów holowania
 • dla ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń, aż do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń
 • w celu archiwalnym przez okres określony przepisami prawa polskiego (cele dowodowe)

(art. 6 ust. 1 pkt f) RODO)

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie objętym umowami zawartymi w ramach działalności gospodarczej Administratora, jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożliwość realizacji umowy (zawarcia umowy).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie zgody, o której mowa w pkt 2 powyżej (w zakresie marketingu za pomocą komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej) jest dobrowolne, a niewyrażenie tej zgody nie powoduje dla Państwa żadnych konsekwencji, w szczególności nie ma wpływu na zawarcie i realizację jakichkolwiek umów, jednakże działania objęte zgodą nie będą mogły być wykonywane przez Administratora.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 • Podmiotom zajmującym się obsługą księgowo-rachunkową Administratora
 • Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora
 • Podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Administratora
 • Podmiotom świadczącym usługi kurierskie
 1. Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez:

 • okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż do 10 lat od daty wymagalności roszczeń oraz
 • okres niezbędny dla archiwizacji dokumentów w celach podatkowych
 1. Uprawnienia

Mają Państwo prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator może przetwarzać dalej dane osobowe pomimo wniosku o ich usunięcie w zakresie ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń oraz w zakresie archiwizacji dla celów podatkowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku wyrażenia takiej zgody) – skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.